Józefinka 29,
88-190 Barcin

CNC Turning

quantity

Lathes:

Operating range:

Quantity:

 

CNC Turning machine CTX200

 

Gildemeister CTX200 V3

 

 

X-180mm

Z-350mm

+ OŚ C

 

 

CNC Turning machine Hitachi Seiki

 

Hitachi Seiki HT 20R

 

 


 

 

 

X-230mm

Z-400mm

 

 

 

 

 

CNC Turning machine Okuma LB15

 

Okuma LB15

 

 


 

 

X-252mm

Z-500mm

 

3 units

 

CNC Turning machine Gildemeister CT60

 

Gildemeister N.E.F. CT60

 

 

 

X-600mm

Z-1,000mm

 

 

 

3 units

 

CNC Turning machine Heid

 

HEID DF-NC1300V

 

 


 

 

X-1,650mm

Z-500mm

 

 

 

CNC Turning machine TZC

 

TZC

 

 


 

 

X-600mm

Z-500mm

 

 

 

 

 

2 units

 

CNC Turning machine

 

Tokarka 16B16 CNC

 

 


 

 

X-285mm

Z-500mm

 

 

 

CNC Turning machine CTX200

 

TOS Hulin SKS 20

 

 


 

 

X-2300mm

Z-1500mm

+ OŚ C